Mission & Vision

Mission & Vision

Välkommen till International Orthodontic Services. Vi vill hjälpa tandläkarlag att utföra
integrerad tandreglering. Begreppet inkluderar “Integrerad” eftersom
vi utgår från grunderna inom hela området inom tandvård/tandregelering och
fokuserar inte enbart på en specialisering.

Vi erbjuder ett omfattande och unikt utbud av olika
tjänster.

Vårt uppdrag är att hjälpa alla deltagare att uppnå bästa
möjliga resultat och att visa detta för deltagarna. Detta för att stödja
deltagarna att integrera tandreglering i sina dagliga behandlingar av patienter
för att kunna ge dem den bästa möjliga förbättringen angående såväl utseende
och tandreglering.

Vision

• Att erbjuda våra patienter state-of-the-art behandling

• behandling i rätt tid och inte för tidigt: vägleda,
återkoppla, först därefter behandla

• Behandling under uppväxtperioden, vissa avvikelser
tidigare, andra senare

• Undvik indragning av
övre frambettet: stöd för läppen

• Ingen aktivator, utan expansion och underkäke avancemang

• Passiv självligering, expansion och ingen tandutdragning

• intrång, bakåtflyttning och förankring med TAD’s

• Särskilt undvikande av tandreglering och kirurgi på
vuxna

• Implantatplanerings mekanik med hjälp av 3D CBCT teknik

• Effektiv efterbehandlings protokoll