Fråga & Svar

Q & A

Fråga: Måste jag följa hela serien eller kan jag följa enskilda seminarier?
Svar: Bägge är möjligt.

Fråga: Vilka fästsystem fungerar IOS med?
Svar: Alla typer av passiva självligering system:
inovation, Carriere, Discovery och Damon Q (klar)

F: Arbetar du med gips modeller?
S: Nej. I stället används digitala 3D-modeller. På detta sätt kan olika behandlingsplaner tillpassas när tandställningen placeras i 3D-modellen.

F: Vem håller seminarierna?
S: Andre Keet

F: På vilket språk ges seminarierna ?
S: På holländska.

F: Vilken är målgruppen?
S: Målgrupp: Tandläkare och orthodontistser som vill
studera en disciplin på djupet: både erfarna och oerfarna kollegor är välkomna.
De senare kommer att ha mindre problem med förutfattade meningar och tidigare
kunskap.

F: Hur länge är seminarierna och i vilken form hålls de?
S: En dag: på fredagar och kommer att ges i klass.

F: Ska jag köpa böcker i förväg och studera dem?
S: Nej, det är inte nödvändigt, dessutom är kurslitteraturen oftast mer uppdaterad än många böcker.

F: Var kan jag läsa mer om seminarierna som innehåll, kostnader och datum?
S: Datumen anges i kursschemat under “Recent”
och information om varje seminarium finns på produkterna i butiken.