alyssa habraken damon splint left bucc

Retention and Quality control (IOTN-PAR)

490,00

In voorraad

Productbeschrijving

Voor het behoud van uw behandelresultaat is een duidelijk retentieprotocol en een strak recall regime van belang. In dit seminar wordt dit onderwerp uiteen gezet en met praktische voorbeelden ondersteund. Ook wordt er aandacht besteed aan de behandeling van relaps.

De kwaliteitscontrole van uw behandelingen kunt u meten met diverse indices zoals de IOTN, ICON, PAR en de DI van de ABO. De indices worden uitgelegd en geoefend op gipsmodellen. Een handig score sheet wordt op het seminar uitgereikt.

De PAR index wordt gebruikt voor het bepalen van de verbetering in de occlusie voor en na de behandeling. Ook deze wordt gemeten op (gipsen) modellen. Na de uitleg en een voorbeeld meting gaat u vervolgens de kalibratie doen van 20 modellen. Wanneer u klaar bent wordt  voor de snelle cursisten de uitslag meteen gegeven. Slaagt u, dan ontvangt u het certificaat dat u de kalibratie met goed gevolg heeft afgelegd. Voor de overigen komt de uitslag later en krijgt u mogelijk uw certificaat toegestuurd.

U kunt daarna direct aan de slag met het meten van de verbetering van uw casussen. Ook kunt u zelf modellen of casussen meenemen om te laten zien.