Seminars

Integrated Orthodontic Seminars

IOS brengt unieke, nieuwe thema’s in een eigentijds jasje met een originele opzet.
De Seminars in Orthodontics bieden een brede benadering van elk onderwerp met casussen uit de praktijk en met een wetenschappelijke onderbouwing. De seminars Class III-Open bite, Cuspid impaction en Finishing staan naast de vaste items weer op de agenda in 2017. Evenals het seminar Asymmetric extractions in selfligation. De gehele serie seminars is in 2018 nog uitgebreider en completer geworden met Early treatment, Adult orthodontics en de TAD’s: anchorage en wordt afgesloten met Retention, Relaps and IOTN-PAR indices.
Kijk op de  cursusagenda   voor de datums.

U verdiept zich op een prettige manier en zonder al te grote belasting in de verschillende onderwerpen van de orthodontie. Doelgroep is de tandarts die door verwerving van nieuwe kennis zijn vakgebied wil verbreden én de ervaren professional die zijn kennis verder wil uitdiepen. Het seminar Mechanics and Moments is een bijzonder en leerzaam seminar waarin wordt besproken wat tandverplaatsing is en hoe om te gaan met krachten, weerstand en koppels van krachten (moment). Naast de basis met cephalometrie en functionele- en modelanalyse voor de minder ervaren tandartsen is de faciale diagnostiek de meest waardevolle tool voor het stellen van een goede diagnose.

Het is een unieke reeks aan seminars die de meest voorkomende onderdelen behandeld. Doelgroep is de tandarts die zich wil verdiepen in de orthodontie en die te integreren in zijn praktijkvoering.

Het introductieseminar maakt duidelijk wat de nieuwe trends in de orthodontie zijn en hoe die verwekt zijn in de seminars.

Zoveel mogelijk onderwerpen zullen op ‘evidence based’ getoond worden.  Er wordt uitgelegd waarom een bepaalde behandeling wordt aangeraden en een andere behandeling juist niet. Oude dogma’s worden opgeruimd. Dit kan verrassingen brengen en mogelijk leiden tot een herziening van uw behandel methodes. Kom naar een seminar: luister én kijk naar de actuele stand van zaken.

Er is bewust voor gekozen om niet in de traditionele series te werken. Een bewuste keus is ook om de cursus tot een dag te beperken. We kiezen ervoor om de belasting laag te houden vanuit de veronderstelling dat dit het beste past bij uw praktijk en uw privéleven. De cursussen worden gehouden op de vrijdag. Geen dure meerdaagse serie en we brengen nieuw en origineel materiaal.

U bent welkom op een van de cursussen te komen voor een onderwerp dat u interesseert. Elk onderwerp wordt continu geupdatet. Er is een logische volgorde in de seminars aangebracht. Wilt u vanaf het begin complete kennis verwerven om te gaan werken volgens de huidige inzichten van faciale analyse, passive selfligation (welk merk dan ook), non extraction, no-headgear, op tijd en niet te vroeg, enz, dan wordt geadviseerd de complete serie seminars te volgen vanaf de start van het cursusjaar. Een volledige en complete serie seminars duurt twee jaar en wordt ingevuld met vaste en wisselende onderwerpen.

De cursuslocatie in Amersfoort ligt centraal in het land en is goed bereikbaar en parkeren is gratis. De cursussen en seminars worden gegeven op een vrijdag.

In de cursusagenda wordt vermeld wanneer de seminars plaatsvinden.

U krijgt een indruk van de seminars op dit introductie seminar :

Maak gebruik van de volvenster button voor een grote beeldweergave.

U kunt intekenen voor een enkel seminar, een deel van de cursus of de hele serie seminars: Bij inschrijving voor meerdere seminars, krijgt u seminars gratis. De aanbieding is: 4=3 ( 1 gratis) en 13=10 (3 gratis) (korting op seminars geldt alleen bij boeking in eens vooraf ! ).

De locatie van het seminar is centraal in het land (meestal Amersfoort): goed bereikbaar met de auto en gratis parkeren. U kunt desgewenst op de locatie overnachten. Na elk seminar wordt de gelegenheid geboden om onder het genot van een drankje na te praten over de cursus.

Nadere informatie over de seminars vindt u hier onder en in de webshop. De seminars zijn Nederlandstalig en worden klassikaal gehouden. U bent welkom vanaf 8.30. Het seminar start om 9.00 en eindigt om 17.00 en wordt desgewenst met een drankje afgesloten. U krijgt een mooie kleuren hand-out.
Tandartsen die hun assistente(s) mee wil nemen naar een seminar kunnen die laten inschrijven. Assistentes kunnen hun tandarts wel vergezellen maar niet apart inschrijven.

Schrijf op tijd in. Het aantal deelnemers per seminar is gelimiteerd. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. Inschrijven kan via de webshop.

In de cursusagenda wordt vermeld wanneer de seminars plaatsvinden.

Knowledge makes excellence

 • Q_Jig_Tooth_260_260-2 (1)

  An Introduction in Modern orthodontics

  Alle seminars worden kort toegelicht in het live introductieseminar te Amersfoort. U kunt een voorproefje zien op de impressievideo en op de PowerPoint movie van het introductieseminar op de ios-website, of op YouTube kanaal “semios1″ en ook op Facebook pagina “semios”. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en klik op “Vind ik leuk” op Facebook.
  Het live introductie-seminar vindt plaats op de cursuslocatie in Amersfoort. Kijk op de Agenda voor de datum. Het introductieseminar is op een vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur. Vanaf 13.30 uur: ontvangst met koffie/thee. Zie ook de beschrijving hier onder.

  75,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Class II Tjiske-2-1024x682

  Class II: Muscles and solutions

  Bij de behandeling van Klasse II afwijking is een goede faciale diagnose van groot belang: niet langer bepaalt de positie van de onderincisief de behandeling! Samen met expansie wordt de bovenkaak meestal zonder extracties behandeld en wordt de positie en proclinatie van de bovenincisieven behouden! Nieuw dit jaar de Zygoma verankering: anti-clockwise mechanics!

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Open bite

  Class III and Open bite: Guidance and treatment

  Klasse III en Open beet behandeling behoren tot de lastigste behandelingen die er zijn. Het recidief percentage is hoog. Toch kan met eenvoudige hulp op jonge leeftijd veel bereikt worden. Groei is een complex geheel dat beïnvloed wordt door vele factoren, zoals de gelaatsspieren en het functioneren ervan. Juist op jonge leeftijd kan veel voorkomen worden.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Class III front

  Class III: Early- and Late treatment

  Klasse III afwijkingen komen veel minder voor. Met de juiste diagnose en behandeltiming is deze afwijking goed te behandelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende types Klasse III en de pseudo-Klasse III. In dit seminar wordt ingegaan op de vroege behandeling met de facemask en op de latere behandeling met vaste apparatuur. Ook de beperking daarvan wordt besproken. Naast de theorie worden casussen getoond. Ook kunt u zelf casussen meenemen om te laten zien.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Cusp opg

  Cuspid Impaction: Prevention and treatment

  Impactie komt het meest voor bij de cuspidaat in de bovenkaak. Tijdens dit seminar zal daar dan ook de meeste aandacht aan gegeven worden. Welke maatregelen kunt u nemen ter preventie? Hoe en wanneer gaatt u de behandeling aanpakken? Er wordt u uitgelegd hoe u eenvoudig kunt bepalen of de cuspidaat nu buccaal of palatinaal gelegen is. Tijdens de behandeling komt het regelmatig voor dat de cuspidaat toch niet op eigen kracht doorbreekt. Verschillende technieken en de mechanics (incl. TAD’s) worden getoond om tot een mooi eindresultaat te komen. Naast de theorie worden casussen getoond. Ook kunt u casussen van u zelf meenemen om te laten zien.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • oog-detail

  Diagnosis Facial, Model, and Functional

  In dit seminar wordt de faciale analyse besproken van macro- naar microniveau. Voor het maken van een orthodontieplan wordt uit gegaan van het gezicht en de lach. Daarmee krijgt de positie van de boven incisieven een centrale rol. De smile design is de key. Vandaar uit wordt het behandelplan ontwikkeld. Daarnaast wordt In dit seminar de betekenis uitgelegd van de cephalometrie (statistiek). Waarom maakt u de analyse en wat betekenen al die getallen eigenlijk? Modellen willen we natuurlijk ook digitaal hebben. Daarom komen software en model assessment aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op het functionele aspect. Dat is veel vergeten aspect om te komen tot een goede diagnose.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • 3D_CBCT

  Diagnosis Model, Skeletal and Functional

  In dit seminar wordt de betekenis uitgelegd van de cephalometrie (statistiek). Waarom maakt u de analyse en wat betekenen al die getallen eigenlijk? Modellen willen we natuurlijk ook digitaal hebben. Daarom komen software en model assessment aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op het functionele aspect. Dat is veel vergeten aspect om te komen tot een goede diagnose.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Early crowding Xbeet

  Early versus Late Treatment

  In dit seminar wordt ingegaan op de vraag: wanneer te starten met orthodontisch ingrijpen, waarmee en hoe lang? Veel vroege behandelingen worden onnodig uitgevoerd. De early treatment gedachte is allang achterhaald. Niet de patiënten vermoeidheid maar de nutteloosheid ervan is de reden om ermee te stoppen. Op dit seminar wordt een breed scala aan afwijkingen op jonge leeftijd getoond. Er wordt aangegeven wat ermee kan worden gedaan. Moet een kruisbeet in het front of in de zijdelingse delen wel of niet nu behandeld worden en waarom? U krijgt antwoord op al deze vragen en vragen die u hierover zelf heeft. Naast de theorie worden casussen getoond. Ook kunt u casussen van u zelf meenemen om te laten zien.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • PRl Records M13_Right Buccal

  Extraction in selfligation: asymmetric mechanics

  In de praktijk blijkt dat het percentage extractie casussen is gedaald van 30 naar 3%. Omdat passive selfligation brackets weinig wrijving geven wordt er uitgebreid ingegaan op de anchorage en op de mechanics, juist wanneer er extractie diastemen gesloten moeten worden. Aan de hand van diverse veel voorkomende situaties worden deze begrippen behandeld en de praktische oplossingen worden getoond.
  Dit seminar is voor gevorderden en voor cursisten die eerdere seminars hebben gevolgd. De asymmetrische volwassen casussen maken dit seminar extra interessant. Naast de theorie worden casussen extractie en non extractie getoond. Ook kunt u zelf casussen meenemen om te laten zien.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Facial diagnosis-2

  Facial diagnosis: Smile analysis

  In dit seminar wordt de faciale analyse besproken van macro- naar microniveau. Voor het maken van een orthodontieplan wordt uit gegaan van het gezicht en de lach. Daarmee krijgt de positie van de boven incisieven een centrale rol. De smile design is de key. Vandaar uit wordt het behandelplan ontwikkeld. Het is zelden nodig de boven incisieven te distaliseren (ze vormen de steun voor de bovenlip). In dit seminar wordt afgerekend met het oude dogma dat de onderincisief de “key of the occlusion” is. Daarom vormt dit seminar naast selfligation de basis voor alle andere seminars.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Finish-UL2

  Finishing: How to Avoid and to Amaze

  Iedereen wenst een perfect eindresultaat van elke orthodontie behandeling. Tijdens dit seminar worden de technieken getoond en besproken om de brackets perfect op de plaats te krijgen en het finishwerk vooraf te doen (indirect-bonding: Insignia en OnyxCeph3D). Ondanks al die moeite kan het toch nodig zijn in de laatste draad van de behandeling bochten te maken. Alle type bochten wordt u aangeleerd. Wel graag uw buigtangen meenemen! Er wordt een rechthoekige TMA-draad gebruikt. Zo leert u in combinatie met uw bond-techniek en vaardigheid te buigen het verschil te maken tussen een wel aardig resultaat en een echt mooi resultaat. Ga voor het wouw effect van de patiënt. Naast de theorie worden casussen getoond. Ook kunt u zelf casussen meenemen om te laten zien.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • alyssa habraken damon splint left bucc

  Indices (PAR) OK Register

  De PAR index wordt gebruikt voor het bepalen van de verbetering in de occlusie voor en na de behandeling. Ook deze wordt gemeten op (gipsen) modellen. Na de uitleg en een voorbeeld meting gaat u vervolgens de kalibratie doen van 20 modellen. Wanneer u klaar bent wordt  voor de snelle cursisten de uitslag meteen gegeven. Slaagt u, dan ontvangt u het certificaat dat u de kalibratie met goed gevolg heeft afgelegd. Voor de overigen komt de uitslag later en krijgt u mogelijk uw certificaat toegestuurd.

  325,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • alyssa habraken damon splint left bucc

  Indices only (IOTN-PAR)

  Behandelingen kunt u meten met diverse indices zoals de IOTN, ICON, PAR en de DI van de ABO. De indices worden uitgelegd en geoefend op gipsmodellen. Een handig scoresheet wordt op het seminar uitgereikt. U kunt daarna direct aan de slag met het meten van de verbetering van uw casussen. Dit seminar wordt ‘s middags van 13.30 uur tot 17.00 uur gehouden, na het retentieseminar.

  245,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • semios zaal

  Korting bij meerdere Seminars

  Er is gekozen voor een nieuwe opzet en een eigen stijl. Bevalt het je schrijf dan in voor een van de seminars of allemaal als je toch van plan was je te verdiepen in de integratie van orthodontie in je praktijk. 4=3 wordt door de webshop automatisch gedaan. Dus dit product niet apart aanschaffen voor korting!
  Dat is alleen vooraf geldig!

  Toevoegen aan winkelwagen
 • semios zaal

  Korting bij Retake van een Seminar

  In een seminar wordt heel veel informatie gegeven. Voor cursisten die de stof nog een keer willen horen, geldt een gereduceerde prijs. Boek dan bij het inschrijven via de webshop ook de retake korting.

  Voeg deze korting aan het artikel toe wanneer dat van toepassing is.

  Toevoegen aan winkelwagen
 • semios zaal

  Korting voor groepen

  Voor groepen bestaat ook de mogelijkheid met 10% korting in te schrijven. Voeg dit korting artikel toe wanneer dat van toepassing is. (49,-) Dat is alleen mogelijk met overleg en ook alleen vooraf geldig!

  Toevoegen aan winkelwagen
 • selfligation-2

  Mechanics and Moments

  In dit seminar wordt de betekenis uitgelegd van de reactiekrachten om elementen te verplaatsen, de reactie krachten en de momenten die ontstaan tussen twee elementen. Dit seminar is essentieel voor cursisten die niet eerder een reeks orthodontie cursussen hebben gevolgd.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • OAT 2012

  Meelopen assistente in de praktijk

  Voor de assistente kan het heel leerzaam zijn mee te lopen in de praktijk.
  In de ochtend wordt meegekeken bij het werk aan de apparatuur van de patiënt in de stoel. De stoelassistentes geven gelegenheid de handelingen toe te lichten en te laten zien hoe ons team de behandelingen uitvoert. DE assistentes die meelopen horen de informatie uit eerste hand en kunnen daardoor meer begrijpen van de behandelingen.
  In de middag wordt de theorie behandeld achter het selfligation-systeem, torque en de draden behandeld.

  De praktijk van de meelopende assistentes kan te voren aangeven welke behandelingen zij het liefste zien in de ochtend en welke theorie zij het liefst behandeld ziet in de middag.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • selfligation extraction seminar 2012

  Meelopen assistente op een seminar

  Voor een assistente kan het heel leerzaam zijn mee te gaan naar een seminar. Ze hoort de informatie uit eerste hand en gaat daardoor meer begrijpen van de behandelingen.
  Zij kan alleen haar tandarts vergezellen maar niet zelfstandig inschrijven.

  245,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Open bite

  Open bite: Guidance and treatment

  De behandeling van de open beet behoort tot de lastigste behandelingen die er zijn. Het recidief percentage is hoog. Toch kan met eenvoudige hulp op jonge leeftijd veel bereikt worden. Groei is een complex geheel die beïnvloed wordt door vele factoren zoals de gelaatsspieren en het functioneren ervan. Voor de jeugd ligt het accent dan ook om die spieren te trainen, soms met hulpmiddelen. Er wordt in de behandeling op latere leeftijd onderscheid gemaakt in verschillende type openbeten en hun behandelmethodiek. Naast de behandeling met logopedie en vaste apparatuur worden TAD’s gebruikt om chirurgie te vermijden en om een stabieler eindresultaat na te streven. Naast de theorie worden casussen getoond. Ook kunt u zelf casussen meenemen om te laten zien.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Facial diagnosis-2

  Orthodontics in Adult cases

  Bij de orthodontie behandeling van volwassen patiënten spelen heel andere eisen en behandel modaliteiten dan bij jonge patiënten. In dit seminar wordt specifiek ingegaan op de volwassen patiënten met een gereduceerd parodontium, chirurgische ondersteuning, linguale brackets en onzichtbare beugels.Bij verplaatsing van gebitselementen speelt verankering een grote rol. Faciale analyse en anchorage spelen een belangrijke rol in deze behandelingen. Naast de theorie worden casussen getoond. Ook kunt u zelf casussen meenemen om te laten zien.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • _occlusogram_upper_Klein

  Paperless office: Digital models and Imaging

  In de hedendaagse praktijk wordt papier en gips uitgebannen. In dit seminar wordt getoond hoe u uw patiënten stroom digitaal kunt volgen (tracking), uw modellen digitaal heeft en uw foto’s van uw patiënten digitaal beheerd. Geen technisch verhaal maar praktisch toepasbare software voor u en uw office manager om mee te werken. Deze cursus is ook alleen voor OrthoCad en 3Shape te volgen.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • TAD HEINEN 6 DIST2-1024x678

  Prosthetics: TAD’s and Implant space design

  Voor de preprothetische orthodontie is een sterk groeiende interesse te zien. Bij volwassenen ontstaan vragen na het verloren gaan van een of meerdere elementen. Gaan we de ruimte sluiten of juist open houden en de andere elementen eerst goed zetten voordat er geïmplanteerd gaat worden. Faciale analyse en anchorage spelen een belangrijke rol in deze behandelingen. TAD’s zijn niet meer weg te denken in de hedendaagse orthodontie.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • alyssa habraken damon splint left bucc

  Retention and Quality control (IOTN-PAR)

  Voor het behoud van uw behandelresultaat is een duidelijk retentieprotocol en een strak recall regime van belang. In dit seminar wordt dit onderwerp uiteen gezet en met praktische voorbeelden ondersteund. Ook wordt er aandacht besteed aan de behandeling van relaps.

  De kwaliteitscontrole van uw behandelingen kunt u meten met diverse indices zoals de IOTN, ICON, PAR en de DI van de ABO. De indices worden uitgelegd en geoefend op gipsmodellen. Een handig score sheet wordt op het seminar uitgereikt.

  De PAR index wordt gebruikt voor het bepalen van de verbetering in de occlusie voor en na de behandeling. Ook deze wordt gemeten op (gipsen) modellen. Na de uitleg en een voorbeeld meting gaat u vervolgens de kalibratie doen van 20 modellen. Wanneer u klaar bent wordt  voor de snelle cursisten de uitslag meteen gegeven. Slaagt u, dan ontvangt u het certificaat dat u de kalibratie met goed gevolg heeft afgelegd. Voor de overigen komt de uitslag later en krijgt u mogelijk uw certificaat toegestuurd.

  U kunt daarna direct aan de slag met het meten van de verbetering van uw casussen. Ook kunt u zelf modellen of casussen meenemen om te laten zien.

  490,00
  Toevoegen aan winkelwagen

In de cursusagenda wordt vermeld wanneer de seminars gehouden worden.