Class II seminar

Na het Early versus late seminar was ook het Klasse II seminar weer een succes. Goed bezocht en tevreden cursisten.

Goed onderbouwd, veel klinische beelden en casussen en goed toepasbaar in de praktijk!

Goed bezocht

Goed bezocht

 

 

 

 

Let op de cursus agenda, mogelijk een extra TAD seminar op 30 november.